Asker Øre Nese Hals Klinikk ble grunnlagt i 1984 og er en avtalepraksis i øre-nese-hals sykdommer.

Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF og inngår i helseforetakets spesialisthelsetjeneste i regionen.

For deg som pasient medfører dette at du betaler vanlig egenandel.

Vi har dyktig personell som er faglig oppdatert på de siste teknikkene innen faget.

Vi sørger for at pasienten alltid er i de beste hender.

Velkommen til oss!