Hva er søvnapné?

Snorking og søvnapné (nattlig pustestopp) er vanlige problemer som kan påvirke søvnkvalitet, helse og livskvalitet.

Omtrent hver femte voksne person opplever nattlige pusteproblemer.

Korte pustepauser under søvn er nokså vanlig, men pustestopp med varighet over 10 sekunder anses som søvnapné. Også antallet i løpet natten definerer om det snakk om sykdom som bør behandles. I Norge anses det som behov for behandling når personen opplever mer enn 10 pustestopp på over 10 sekunder per time.

På sikt kan ubehandlet søvnapné føre til høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og hjerneslag. Studier viser at personer med søvnapné har syv ganger forhøyet risiko for å komme ut for en bilulykke.

Asker Øre Nese Hals Klinikk utfører søvnregistrering for snorking og søvnapné med offentlig avtale. Vi benytter oss av nyeste utstyr NOX T3. Dette er samme type utstyr som benyttes på Drammen sykehus.

Ta gjerne kontakt med oss for avtale om du mistenker søvnapné hos deg selv eller en av dine nærmeste.

Symptomer

Foruten snorking og pustestans under søvnen, er unormal trøtthet om dagen den vanligste indikasjonen på søvnapné.
Her finner du en oversikt over andre symptomer som opptrer.

Symptomer om natten
De tydeligste symptomene på søvnapné er kraftig snorking og pustestans under søvnen.
Ofte er det en av de nærmeste som først merker oppholdene i åndedrettet, som kan vare alt fra noen sekunder og opptil et minutt. Av og til kan disse oppholdene (pustestoppene) gjentas flere hundre ganger hver natt. Likevel er det sjelden at den som rammes selv husker noe av hva som har hendt.

Andre symptomer som opptrer under søvnen er stadige oppvåkninger, mange toalettbesøk, kvelningsfornemmelser, mareritt og svettetokter.

Symptomer om dagen
Bortsett fra unormalt stor trøtthet, er hodepine, konsentrasjonsvansker, læringsproblemer og irritabilitet noen av de symptomene som opptrer i de våkne timene av døgnet. Det er også vanlig at samlivet med nære personer forstyrres. Snorkingen og pusteoppholdene påvirker ikke bare søvnen, men kan også redusere både lysten og den seksuelle evnen. Vektproblem er en annen faktor som kan kobles til sykdommen, likeledes allmenn nedstemthet og høyt blodtrykk. Smerter i kroppen, samt astma og allergier er andre symptomer som kan forekomme.

Mangelen på fullverdig søvn kan føre til konsentrasjonsvansker og at man noen ganger dupper av på dagtid. Av og til kan dette føre til farlige situasjoner, spesielt i trafikken. Den økte risikoen ved bilkjøring er påvist gjennom studier, og innebærer selvsagt ikke bare en fare for den som sovner, men også for andre.

Årsaker

Å være overvektig, mann, og over 50 år er tre faktorer som uavhengig av hverandre øker risikoen for å rammes av søvnapné. Røyking og alkohol spiller også en rolle, sammen med rent anatomiske forhindringer i luftveiene.

Overvekt
Omtrent 75% av alle med søvnapné veier mer enn det som regnes for normalt. Det at overvektige lettere rammes av søvnapné har sannsynligvis sammenheng med at det samles fettvev under tungen, i ganen og i svelget, slik at det blir vanskeligere for luften å passere. En annen årsak er at magen trykker mot brystet og åndedrettsorganene.

Den negative utviklingen av menneskers kosthold og livsstil vil sannsynligvis gjøre at antallet mennesker som rammes av søvnapné vil øke.

Hvor går grensen for overvekt?
Ved å regne ut sin kroppsmasseindeks (Body Mass Index, BMI) kan man få et mål på om man veier for mye.
En BMI mellom 18,5 og 24,9 regnes som normalvekt. En verdi over 25 betyr at man er overvektig. Over 30 går grensen for fedme.

Risiko ved ubehandlet søvnapné

Stadig flere forskningsresultater viser at søvnapné har sammenheng med andre alvorlige sykdommer. Hvis pustepausene ikke behandles, kan de på sikt føre til sykdommer som høyt blodtrykk, hjertesykdommer, hjerneslag og diabetes.

Den som ikke sover skikkelig er også mer følsom for stress, og har større risiko for å bli innblandet i ulykker på arbeidsplassen. Av samme grunn er søvnapné en stor risikofaktor f. eks. når det gjelder bilulykker, spesielt ved langvarig monoton kjøring.

Søvnutredning
For å få stilt riktig diagnose er det viktig å utføre en søvnregistrering. Ved polygrafi/søvnregistrering kan en også få registrert oppvåkninger og bevegelse under søvnen m.m.

Behandling

CPAP-behandling
De fleste søvnapné-pasienter behandles med såkalt CPAP-apparat (Continous Positive Airway Pressure). Per i dag er dette den best dokumenterte og mest effektive behandlingen og omtales gjerne som gullstandarden innen behandling av søvnapné.

Behandling med apnéskinne
Hos enkelte (spesielt ved lettere grad av søvnapné) kan en spesiallaget apnéskinne være til hjelp. Apnéskinne tilpasses hos tannlege på Drammen sykehus og dekkes for pasienter med moderat søvnapné. Apnéskinne må ikke tas i bruk uten at diagnosen obstruktiv søvnapné er stilt, og bør gjøres i samarbeid med spesialist på obstruktiv søvnapné.

Operasjon:
Vi utfører også snorke operasjoner.