Asker Øre Nese Hals Klinikk ble grunnlagt i 1984, og har fra 1989 drevet med operasjonsvirksomhet. Vi er en avtalepraksis i øre-nese-hals sykdommer med et dyktig personell som er oppdatert på de siste teknikkene innen faget.

Asker Øre Nese Hals Klinikk har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF, og inngår i helseforetakets spesialisthelsetjeneste i regionen. For deg som pasient medfører dette at du betaler vanlige egeneandeler.

Vi sørger for at pasienten alltid er i de beste hender.
Velkommen til oss.

Klinikken drives av av 2 avtalespesialister:
Klinikksjef / Øre-nese-hals spesialist: Børre Nicklasson
Partner / Øre-nese-hals spesialist: Nicolai Nicklasson

Dr. Nicolai Nicklasson
Klinikksjef

Dr. Nicolai Nicklasson er en av landets ledende på sitt fagfelt og har lang erfaring med alle problemstillinger innenfor øre-nese-hals sykdommer. Han arbeider i tillegg som overlege på Drammen sykehus ved øre-nese-hals avdelingen med nese-bihulekirurgi som spesialfelt.

Medlem av:
Den Norske Legeforeningen
Norsk Forening for Otolaryngologi, Hode- og Hals Kirurgi
European Academy of Facial Plastic Surgery

Dr. Erik Børre Nicklasson

Erik Børre Nicklasson har drevet klinikken siden oppstart i 1984. Hans spesialitet er hode-hals kirurgi og øre-nese-hals sykdommer med 30 års erfaring på områdene.

Medlem av:
Den Norske Legeforeningen
Norsk Forening for Otolaryngologi, Hode- og Hals Kirurgi
European Academy of Facial Plastic Surgery