KOST OG AKTIVITET

Operasjonsdagen:
Pasienten bør holde seg i ro innendørs og kun innta flytende, kald føde denne dagen. Dette kan være avkjølt suppe, saft, iskrem etc.

Første og andre dag etter operasjonen:
Velg bløt mat som farse, puré, loff uten skorpe, fiskeboller, kjøttboller og lignende. Maten bør ikke være for varm og du skal fortsatt holde deg i ro inne.

Tredje dag etter operasjonen:
Normalt kosthold og aktivitet.


KOMPLIKASJONER

Blødning:
Etterblødning kan oppstå etter 1-2 døgn. Ta kontakt med klinikken om du opplever dette.

Infeksjoner med feber:
Feber opp til 38,5 er vanlig 1. døgn etter operasjonen.
Ved høyere eller vedvarende feber, kan behandling med antibiotika bli nødvendig.

SMERTESTILLENDE MEDISIN
Hvis nødvendig bruk PARACET, PARACETAMOL, PINEX  eller PANODIL.  Dette kan kjøpes reseptfritt på apoteket.
IKKE  bruk acetyl/salicyl preparater da dette kan føre til økt blødningstendens.


KONTROLL

Pasienten skal til kontrolltime 3-4 uker etter operasjonen.

Ta kontakt med klinikken ved vanskeligheter.

Etter kontortid:
Ved helt nødvendig kontakt, ring: 97 71 35 75
Hvis ikke kontakt oppnås: Ring Vestre Viken Drammen Sykehus – tlf. 03525 og be om vakthavende lege på Øre-Nese-Hals avdelingen.