Hva er allergivaksinering?

Allergivaksinasjon kalles også hyposensibilisering eller allergenspesifikk immunoterapi. Dette er en behandlingsmetode hvor stoffet man er allergisk mot sprøytes inn under huden. På denne måten kan det oppnås endret reaksjon på allergenet slik at symptomene reduseres.

Når kan behandlingen gis?
Allergivaksinering er best egnet for dem som har bjørkepollenallergi og gresspollenallergi (timotei). Støvmidd, katt og hund gjøres også i spesielle tilfeller.

Hva kan jeg forvente av effekt?
De fleste vil merke betydelig reduksjon av symptomer og medikamentbehov. En stor andel blir også helt symptomfrie.

Studier gir holdepunkter for at allergivaksinasjon kan forebygge utvikling av nye allergier, samt utvikling av astma hos barn med høysnue. Noen få vil ikke ha effekt av slik behandling.

Når bør jeg starte behandlingen?
Behandlingen skal ikke startes i pollensesongen og bør derfor startes høst eller tidlig vinter.

Hvordan foregår behandlingen?
Allergivaksineringen består av en oppdoseringsdel og en vedlikeholdsdel.
Oppdoseringsdelen går over 12 uker med 1 injeksjon ukentlig.

Ved overgang til vedlikeholdsdelen får du injeksjon etter 2 uker, 4 uker og etter 6-8 uker. Du er da i gang med vedlikeholdsdelen og vil få injeksjon hver 6. – 8. uke i 3-5 år, avhengig av lokale reaksjoner eller midlertidig sykdom.

Du vil følges opp med årlige kontroller i  3-5 år inntil behandlingen avsluttes.

Viktig å huske ved allergivaksinering:

Ved ukentlig vaksinasjon:

 • Du kan ta en allergitablett etter vaksinasjonen ved behov.
 • Du må være frisk hver gang du kommer til vaksinasjonen – dvs. ikke ha feber eller andre infeksjonstegn.
 • Du må gi beskjed om du har hatt allergiske reaksjoner de siste dager inkl. atopisk eksem.
 • Du må gi beskjed dersom du fikk en reaksjon (hevelse og rødhet, evt. smerter) omkring injeksjonsstedet 1-2 døgn etter vaksinasjonen – eller reaksjoner som elveblest, tett og rennende nese, hoste eller pustebesvær.
 • Du må blåse PEF før og etter vaksinen settes. (Lungefunksjonstest).
 • Du må vente 30 min. i senteret før du kan reise hjem.


Etter vaksinasjonen:

 • Du må gi beskjed raskt dersom du merker kløe i ansikt, håndflater, fotsåler eller på behårede hudområder, samt hvis du merker rødme av huden, snue eller astmasymptomer.
 • Etter vaksinasjonen skal du ta det med ro resten av dagen. Du skal ikke ta badstue, nyte alkohol eller anstrenge deg fysisk.
 • Andre vaksiner må utsettes 1 uke. Allergivaksinen må også utsettes 1 uke etter andre vaksiner.


Hvem er dette ikke egnet for?

 • Personer med alvorlig hjerte- og karsykdom
 • Personer med dårlig kontrollert astma
 • Personer med immunologiske sykdommer
 • Gravide

Hva med bivirkninger?

Rødhet, hevelse og kløe på injeksjonsstedet kan forekomme noen timer etter at vaksinasjonen er satt.

I tillegg til lokale reaksjoner kan det oppstå kløe i øyne, nese, astmaforverrelse, elveblest og generell uvelhet. Dette forekommer sjelden.

Du kan få små knuter i underhuden der injeksjonene er satt. Disse forsvinner oftest etter 3 – 4 måneder. I mellomtiden kan de gi ubehag i form av kløe, hevelse og irritasjon.

De aller fleste komplikasjoner kan behandles enkelt, og alvorlige allergiske reaksjoner oppstår svært sjeldent.

Etter hver injeksjon er du til observasjon hos oss i minimum 30 minutter.