KOST

Operasjonsdagen:
Det skal fastes i 4 timer etter operasjonen. Deretter kan det tas noe kaldt å drikke, for eksempel saft. Drikk til å begynne med litt av gangen, men ofte. Ved plagsom kvalme – prøv selters, farris eller is (saftis). Unngå å hoste, harke eller kremte de første dagene.

Første, andre og tredje dag etter operasjonen:
Drikk kald drikke ofte og rikelig. Gå etterhvert over til bløt mat som farse, puré, loff uten skorpe, fiskeboller, kjøttboller og lignende. Maten bør være avkjølt.

Tredje til syvende dag etter operasjonen:
Gradvis overgang til mer normalt kosthold. Unngå for varm mat eller mat som kan tenkes å irriterer sårene i halsen (f.eks. knekkebrød).


AKTIVITET

Pasienten bør holde seg i ro inne på operasjonsdagen, samt de første tre dagene etter operasjonen. Hele den første uken skal fysiske påkjenninger unngås, da dette kan fremkalle blødninger. Etter to uker er det ikke lenger noen restriksjoner og normal aktivitet kan gjenopptas. Det anbefales at barn holdes hjemme fra skole og barnehage i 1-2 uker. Anbefalt sykmelding for kontoransatte er ca 1 uke, mens de med fysisk arbeid bør sykemeldes i ca. 2 uker.


KOMPLIKASJONER

Blødning:
Etterblødning er generelt sjeldent, men kan inntreffe inntil 2 uker etter operasjonen. I kontortid, ta kontakt med klinikken. Ved alvorlig blødning ta umiddelbar transport til Drammen Sykehus ØNH avdeling. (tlf: 03525) Eventuelt ring abmulanse. (tlf 113)

Infeksjon med feber:
Feber opp til 38,5 er vanlig 1. døgn etter operasjonen.
Ved høyere eller vedvarende feber, kan antibiotika bli nødvendig.

Øresmerter er vanlig og kommer fra operasjonen.

SMERTESTILLENDE MEDISIN
Du får e-resept på smertestillende midler. Som alternativ, bruk PARACET, PARACETAMOL, PINEX  eller PANODIL. Dette fås uten resept på apoteket. IKKE bruk acetyl-salicyl preparater pga øket blødningstendens. Det kan være lettest å bruke stikkpiller de første dagene etter operasjonen, og anbefales å ta ½ time før måltidene for å lette inntaket av mat og drikke.


KONTROLL

Kontrolltime skal tas 2-4 uker etter operasjonen. Gjelder for barn under 12 år.

Ta kontakt med klinikken ved vanskeligheter.

Etter kontortid:
Ved helt nødvendig kontakt, ring: 97 71 35 75
Hvis ikke kontakt oppnås: Ring Vestre viken Drammen sykehus – tlf. 03525 og be om vakthavende lege på Øre-Nese-Hals avdelingen.