Dårlig hørsel

Ved mistanke om hørselstap, er det viktig at du tar kontakt med fastlegen din. Dårlig hørsel kan gi mange vonde følelser og frustrasjon både for den det gjelder og de rundt. Det er derfor viktig å komme i gang med behandling og ta symptomene på alvor. Det er også en fordel å starte tidlig med høreapparat da hørselssenteret er avhengig av stimuli for å opprettholde taleforståelse.

Hos Asker Øre Nese Hals Klinikk har vi to audiografer. Begge har lang erfaring og kunnskap om høreapparater og hørselsteksniske hjelpemidler. Vi kan hjelpe deg enten du har apparater, eller tenker på å få det.

Du må først få en henvisning fra fastlegen din, før du kan komme til audiograf hos oss.